วันอังคารที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557

หลอน รัก สับสน ในหนังไทย: ภาพยนตร์ไทยในรอบามทศวรรษ (พ.ศ.2520-2547) กรณีศึกษาตระกูลหนังผี หนังรัก และหนังยุคหลังสมัยใหม่

หลอนรักสับสนในหนังไทย

ชื่อเรื่อง: หลอน รัก สับสน ในหนังไทย: ภาพยนตร์ไทยในรอบามทศวรรษ (พ.ศ.2520-2547) กรณีศึกษาตระกูลหนังผี หนังรัก และหนังยุคหลังสมัยใหม่

ผู้เขียน: กำจร หลุยยะพงศ์ และสมสุข หินวิมาน

สำนักพิมพ์: ศยาม, 2552

ISBN: 978-611-7122-07-1

สารบัญ


1 ภาพยนตร์ไทยในรอบามทศวรรษ (พ.ศ.2520-2547): กรณีศึกษาตระกูลหนังผี หนังรัก และหนังยุคหลังสมัยใหม่

2 ตระกูลหนังผี: ความลึกล้ำของสุนทรียะและโลกทัศน์ในหนังผีไทย

3 ตระกูลหนังรัก: ถอดรหัสรัก (ที่ไม่ลับ) ของภาพยนตร์รักไทย

4 ตระกูลหนังหลังยุคสมัยใหม่: การเลี้ยวหักศอกของหนังไทย

5 บทสรุปแห่งความต่อเนื่อง และความเปลี่ยนแปลงของภาพยนตร์ไทยในรอบสามทศวรรษ